2092 Budakeszi, Széchenyi u. 94.   Tel: 06 (23) 451-550   E-mail: nsjgtitkar@gmail.com

A mi fácskánk (Mi lesz veled?)

Egy hosszú folyamat eddigi eredményeit szeretnénk összefoglalni ebben a cikkben. Úgy érezzük, hogy valami hasonló zajlott le iskolánk életében, mint amikor egy facsemetét elültetünk, gondozzuk, vigyázunk rá. Ez a fa évről-évre nagyobb lesz, több ágat növeszt, lombosodik, megjelennek rajta tavaszonként a virágok és nyáron a termés egyre bőségesebb. És mi örvendezünk és bízunk benne, hogy hosszú évekig élvezhetjük még a gyümölcsét. Ez a mi fácskánk az ökoiskolai tevékenységünk. Az ide vezető útra szeretnénk most visszatekinteni, az útra, amely sok-sok átalakulást, fejlődést hozott iskolánk életébe.

Az ökoiskolává alakulás gondolata még 2009-ben született meg. Az ötletet lelkes együttműködés követte. Kialakult egy olyan mag a tanárok között, akik az addig is már meglévő tevékenységeket összefogták, új ötletekkel színesítették, és a pályázat feltételrendszerének megfelelően alakították. Felismertük azt, hogy ennek a programnak mennyi pozitív vonzata van, mennyire fontos lehetőség a diákok szemléletének alakításában, és mennyire illeszkedik a világon zajló folyamatok és törekvések sorába. Mindez felélénkítette az iskolai közösség életét, diákoknál, tanároknál egyaránt. Szerencsére az akkori iskolavezetés is támogatta ezt a törekvést. Nagyot lendített a helyzetünkön, amikor 2011-ben hivatalosan is megalakulhatott az ökomunkacsoport. Innentől kezdve volt munkaközösség vezető, aki a tevékenységeket koordinálta, hatékonyan és sikeresen tudtunk együtt dolgozni. Minden évben munkatervet készítettünk, egyre több hagyományt teremtve és mindig újabb és újabb ötletekkel gazdagítva. A diákok is létrehozták a saját munkacsoportjukat, az ÖKO DÖK -öt, mely az osztályok aktivizálását segíti. Ők készítették és választották ki pályázat keretében az azóta is használt ökologónkat.

Image

Gimnáziumunk  2012-ben a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium által meghirdetett pályázaton elnyerte az Ökoiskola címet.

A cím 3 évre szólt, és újabb pályázattal ismét elnyerhető. Ezt a címet másodszor is megszereztük  2015-ben és 2020. január 1-ig viselhettük. Közben 2019. szeptemberében az Örökös Ökoiskola cím pályázatán sikerrel jártunk.

Ezek a címek annak elismerését jelentik, hogy iskolánkban átgondoltan és intézményesítetten, rendszerszerűen foglalkozunk a környezettudatosság, a fenntartható fogyasztás és fejlődés pedagógiájának gyakorlati megvalósításával, a környezeti- és egészségneveléssel. Tevékenységünk igen sokrétű, az iskolai élet szinte minden területét áthatja. Megjelenik a pedagógiai programunkban, a tanmenetekben, a tantárgyak oktatásában, érettségi tételekben, a viselkedéskultúrában, a szabadidős tevékenységekben.

Image

Eredményeink:


 Iskolán belüli hatások, eredmények:

 • Közösségi életünk nagyon sok és jelentős eseménye kapcsolódik az ökoiskolai működéshez. Ilyen, az egész tantestületet érintő, az egész iskolát megmozgató programok például az Öko-projektnap, a Terménynap, a Fenntarthatósági témahét eseményei és a közösségi szolgálat.

Fő eseményünk a már hagyománnyá vált Öko-projektnap, mely mindig a teljes iskolát, tanárokat, diákokat egyaránt megmozgató akadályverseny, külső helyszínekkel. A feladatok tematikája évről évre változó. Volt már az energia, Budakeszi értékei, a hulladék, a meteorológia, és az idén a víz. Új elemként és egyben hagyományteremtési szándékkal az idén Budakeszi másik két iskolájából is hívtunk vendégcsapatokat, és az állomások közül pedig egyet a városi könyvtár munkatársai vállaltak.

Image
 • Az év folyamán figyelünk az ún. zöld jeles napokra, melyek kapcsán egy-egy témakört igyekszünk kicsit körbejárni (pl. víz világnapja, madarak és fák napja, állatok világnapja, Föld napja, komposztálás ünnepnapja, Ne vásárolj semmit nap,...). Ezekhez kapcsolódóan versenyeket, pályázatokat hirdetünk (rajz, fotó, fordítás, totó, rejtvények), projektmunkákat kérünk.
 • Néhány éve hagyománnyá vált az őszi Terménynap ünnepünk, amikor az osztályok különböző feladatokban mérhetik össze tudásukat, kreativitásukat.
 • Egész tanévet átfogó, sokrétű zöldpontgyűjtő-verseny is folyik az osztályok között az öko-osztály cím elnyeréséért, melynek jutalma egy vándordíj (faóra) és egyik tanítási napon, a nyertes osztály által külső helyszínen megszervezett projektnap.
 • Igyekszünk az újrahasznosítható hulladék folyamatos gyűjtését megszervezni, szelektíven gyűjtjük a pet palackokat, műanyag kupakokat, aludobozokat, az iskolában keletkező papírhulladékot, a használt elemeket, akkumulátor Évente kétszer akcióhetet tartunk, amikor a szülőktől és a lakosságtól is átvesszük az otthon összegyűjtött papírt és palackokat, mely bevételét az iskola és a diákok hasznára fordítjuk, pl. ebből vettük az iskola udvarán található 3 fa kerti asztalt és padokat, illetve a diákok társas kapcsolatainak fenntartásához hasznos berendezéseket, az aulában található asztalokat.
 • Az egészséges életmódra nevelés jegyében sokféle mozgási lehetőséget kínálunk. Sporttáborokat szervezünk (vízitúra, kormányosképzés, sítábor, biciklitúra), és a testnevelés órákon túl is sokféle sportolásra adunk lehetőséget: osztályok közötti focibajnokság, pinpongverseny, kosárlabdaverseny, korcsolyázás, Makkos-futás, túrázás.
Image
 • A tanév a már hagyományossá vált gólyatáborral indul, melynek már rendszeres elemei a környezettel kapcsolatos programok: evezés a Velencei tavon a nádas élővilágának megismerésével, közös ételkészítés, gyalogtúra a város felfedezésére, akadályverseny, torna.
 • Ökotémájú tanórákat tartunk rendszeresen (állatvédelmi órák, gombaismereti óra, vendégelőadóval vagy osztálytermen kívüli tanórával (Állatkert, Vadaspark, erdei tanórák, faismereti erdei tanóra). A diáknapokon rendhagyó órákat tartunk meghívott előadókkal, szakemberekkel, ahol mindig van valamilyen öko téma (felelős állattartás, a vizes élőhelyekre leselkedő veszélyek stb.)
 • Az energiatakarékosságról való tájékoztatás jegyében meghívtuk iskolánkba a Zöldjárat -energia a holnapért előadást.
 • Fontosnak tartjuk megismerni és megóvni a közvetlen környezetünket, annak értékeire felhívni a gyerekek figyelmét. Ennek része, hogy a teremdekorációs verseny értékelésének is kiemelt szempontjai pl. a zöld növények használata, az energiatakarékosságra és a tisztaságra vonatkozó felhívások, a személyes tér megjelenése.
 • A kétévente megjelenő iskolai évkönyvben mindig van az ökoiskolai tevékenységeinkkel foglalkozó fejezet, és az iskolaújságnak is része a ökoiskolai munkák megjelenítése.
 • Szintén ökoiskolai elkötelezettségünket mutatja, hogy a különböző évfolyamok osztálykirándulásai is szinte mindig tartalmaznak környezetvédelemmel, fenntarthatósággal, természetjárással kapcsolatos elemeket.
 • Iskolánk 2018-2019-ben Egészségfejlesztési modelliskola programban vett részt.
 • Igen nagy előrelépés volt, hogy a Tankerület és az önkormányzat közös finanszírozásával teljes külső hőszigetelést és új nyílászárókat kapott az épület, s így működésünk sokkal energiatakarékosabbá vált.
 • Szintén nagyon vártuk már a jelenleg zajló fűtéskorszerűsítést, kazáncserét.

 


Iskola falain kívüli eredmények, kapcsolatok:

 • A Fenntarthatósági Témahét rendezvényein már ötödször vettünk részt. Külön öröm, hogy Pest megyében idén a mi iskolánk nyerte a Legaktívabb iskola díját!
 • Szintén a Fenntarthatósági Témahéthez kapcsolódik, hogy 2020-ban a nyitórendezvénynek, Áder János köztársasági elnök online tanórájának helyszínéül iskolánkat jelölték. Sajnos ez a pandémiás helyzet miatt végül elmaradt.
 • Az iskola belső programjain túl kapcsolódunk az önkormányzat, Budakeszi város és a Zsámbéki-medence programjaihoz (Fűzfa-kupa, biciklis megmozdulások, takarítás, német testvérvárossal közös ökorendezvény), figyelemmel kísérjük a város zöld munkacsoportjának tevékenységét.
Image
 • Karitatív tevékenységeket végzünk:
  • rendszeresen gyűjtünk élelmiszert és ruhákat, tartós cikkeket, idegen nyelvi könyveket rászorulóknak különböző szervezetekkel együttműködve. (Vöröskereszt, Híd Családsegítő Központ, Máltai Szeretetszolgálat, …)
  • a Szent Ferenc Alapítvány által működtetett dévai gyermekotthon kis lakói számára korcsolyákat, hangszereket küldtünk.
  • pénzadományokkal támogattuk a rászorulókat az adventi koszorúkészítés illetve a jótékonysági süteményvásárok bevételéből.
  • a család nélkül maradt gyerekeknek gyűjtöttünk csokit a “Válts egy csokit mosolyra!” akcióhoz csatlakozva.
  • ételt és takarókat gyűjtünk menhelyi állatoknak (Tordas, Budaörs, Bicskén a Kutyaovi Állatvédő Egyesület)
  • minden évben csatlakozunk karácsonykor az országos cipősdoboz akcióhoz
  • adományt gyűjtöttünk a gyermek hospice ház javára (Öltözz pirosba akció)
  • a pandémia kezdetekor részt vettünk a “Ballagj kézenfogva” alapítványi kezdeményezésben. A végzős diákok az elmaradt ballagási virágcsokrok árát átutalták a Kézenfogva Alapítvány részére, melyből szellemi, vagy testi fogyatékkal élő pályakezdő fiatalok szakmai képzését támogattuk.
  • Rendszeresen csatlakozunk az országos (TeSzedd!) és a városi szemétszedő akciókhoz
  • Természeti katasztrófa esetén is segítettünk: egész teherautónyi adományt küldtünk az ország észak-keleti részét sújtó árvíz károsultjainak, és a gáton is ott volt egy csapat diákunk.
  • Egyik súlyosan beteg diákunk megsegítésére szintén megmozdult az iskola.
 • Kapcsolódunk szűkebb vagy tágabb környezetünkben meghirdetett, ökovonatkozású pályázatokhoz, versenyekhez:
  • Eredményes ökoiskolai tevékenységünknek köszönhetően meghívást kaptunk egy országos televíziós vetélkedőre, amit 2021 augusztusában rendeznek.
  • A Mesélnek a fák irodalmi pályázat a 2020. évi Erdők Hete, Fenntarthatósági Témahét és a Világ Legnagyobb Tanórája keretében került meghirdetésre, ahol egyik diákunk I. helyezést ért el.
  • III. helyezést és elismerést kaptunk a Mozdulj a klímáért akcióban való részvételért.
  • Részt vettünk a Magyar Természetvédők Szövetsége 2018-as „e-Figyelő” középiskolásoknak szóló vetélkedőjén, mely az elektronikai hulladékok problémakörét járta körül, és „A 7,5 milliárdos kérdés” című, országos környezeti- és globális nevelési vetélkedőjén is (2015).
  • Indultunk a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület által szervezett Otthon az erdőben pályázaton is.
Image
 • Kutatás az ökoiskolai hálózattal kapcsolatban: két, szakvizsgához kapcsolódó szakdolgozat is született ökoiskola témakörben: “A magyar ökoiskolai hálózat kialakulása, a működés egyes pedagógiai kérdéseinek vizsgálata” és “Az intézményi eredményesség növelésének lehetőségei - Sikeresek-e az ökoiskolák?”.
 • Nagyon fontos és tartalmas az együttműködésünk a budakeszi Tájházzal, több alkalommal mentek diákok segítőként-résztvevőként a meghirdetett eseményekre. (lekvárfőzés, fánksütés), voltak múzeumpedagógiai foglalkozások, előadások a német gyökerű hagyományok, szokások, tárgyi és kulturális emlékek megismerésére is.
 • Rendszeres és sokszínű a megjelenésünk a médiában: Budakeszi Hírmondó újság, Buda Környéki Televízió, Mária Rádió, a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület honlapja.
 • Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az iskola falain túl ismerjék tevékenységünket, ezért rendszeresen nyújtunk információkat az érdeklődőknek a facebook oldalunkon és a honlapunkon is, így a cikkek ⅔-a ökotevékenységünkkel kapcsolatos.
 • Az érettségi feltételeként szükséges közösségi szolgálat szervezésénél is kiemelt szerepet kapnak az ökoiskolai partnereink.
 • Több, a környezetvédelemmel, fenntarthatósággal kapcsolatos üzemlátogatáson vettek részt diákjaink: műanyag újrahasznosítás a Holofon ZRT-nél, élőgépes szennyvíztisztító Telkin, csepeli szennyvíztisztító látogatása, látogatás a Depóniánál.

Nemzetközi vonatkozások:

 • Nemzetközi pályázatok: Erasmus+, Határtalanul
  • A Természeti értékek határtalanul című projekt utazásai és programjai, és a két nemzetközi Erasmus projektünk is kapcsolódik a környezetvédelemhez, az egészséges életmódhoz, a helyes táplálkozási szokásokhoz (konkrét programok pl. a látogatás az Állatkertben, a Fűvészkertben, az Aranyosvölgyi jégbarlangban, a Rozsda-szakadéknál, a Vércsorog-vízesésnél, Verespatakon, előadás Kielben a káros szenvedélyekről és látogatás egy rehabilitációs intézetben.)
  • Jelenleg elbírálás alatt van a Go Green! Erasmus+ pályázatunk, melynek témája szintén öko vonatkozású.
 • Részt vettünk a Rába-Duna-Vág Körkörös gazdaság - szlovák-magyar projektben. Ennek kapcsán szelektív hulladéktároló edényeket, kerti és elektromos konyhai komposztálót, oktatási segédeszközöket és kidolgozott tananyagokat kaptunk.
Image

NSJG cimer nevvel

Cím: 2092 Budakeszi, Széchenyi u. 94.
Telefon: (23) 451-550
Fax: (23) 451-506
Vezető: Borók Edit 
Honlap:  
e-mail: nsjgig@gmail.com
OM kód:  032548

 

 

Megközelíthetőség

 • A Széll Kálmán térről induló 22-es vagy 22A BKK busszal - ekkor a budakeszi Városháza megállónál kell leszállni.

vagy

 • A 222-es BKK busszal  a Gimnázium megállóig kell jönni.

Search