Igazgatók és tanárok

 
Iskolánk igazgatói
Székely Ferenc 1964-1967
Zsáry Gyuláné 1967-1969
Szabó Gyula 1969-1992
Ember István 1992-1996
Dr. Dömötörné Papp Hargita 1996-
Iskolánk tanárai
Név Szaktárgy
Ács György informatika
Ácsné Molnár Gabriella matematika, fizika, informatika
Áfra Sándor történelem, földrajz, kollégiumi igazgató
Aranyász János német
Bábik Zoltán matematika, kémia, informatika
Baráz József ének-zene, gépírás
Baumgartner Szilvia angol, orosz, spanyol
Bednárik György magyar, latin, kollégiumi nevelő
Berceli Zsuzsanna matematika
Berényi Zsuzsanna matematika, fizika, magyar, történelem
Béres Jánosné ének-zene
Borók Edit matematika, kémia
Bozóki Pál testnevelés
Breimann Erzsébet testnevelés
Budai Gabriella magyar, drámapedagógia
Cserháti Eszter angol
Csikós Mária kémia, biológia
Csordás Irén matematika
Deák Mária kollégiumi nevelő
Debreczeniné Timaffy Tünde fizika
Dékány Anikó kollégiumi nevelő
Dénesné Bujdosó Ilona magyar
Dér Eszter német
Dorogi Györgyi orosz, földrajz
Dr. Böddiné Dr. Schróth Ágnes kémia, biológia
Dr. Dömötörné Papp Hargita matematika, fizika
Dr. Komáromi Salamon Károlyné magyar, német
Dr. Német Antalné angol
Dr. Rozgonyi Jánosné kémia, matematika
Dr. Váradiné Antal Anna történelem, német, orosz
Ember István matematika
Falusi Mária magyar, német
Farkas Krisztina német
Fauszt Józsefné ének-zene
Fazekas Péter informatika
Fehér Tamás matematika, fizika
Felső Imre testnevelés
Ferencz Ildikó magyar, történelem
Ferjancsik Lászlóné orosz, német, történelem
Firle Judit könyvtár
Firle Róbert informatika
Forrás Katalin angol, földrajz
Forrásné Nagy Noémi magyar, könyvtár
Földesné Sági Gizella technika
Gedeon Gergely Péter rajz, művészettörténet
Gedeonné Mergenthaler Réka magyar
Glänzel Zsuzsanna matematika, fizika
Gulácsiné Kozma Sarolta informatika
Gungl Erzsébet biológia, kémia
Gyöngyösi Itala matematika, fizika
Győrfi Julianna matematika, fizika
Győri Tamásné kémia, biológia
Hamar Viktória német
Heltay Klára magyar, orosz
Henter Lászlóné matematika, fizika,
Hock Zsuzsanna magyar, könyvtár
Holler János technika, kollégiumi nevelő
Hollerné Gazdag Ilona matematika, fizika
Horváth Krisztina német
Horváth Zsolt informatika
Horváthné Horváth Zsuzsanna német, francia
Huszti Ágnes magyar, könyvtár
Isépy Istvánné földrajz, kollégiumi nevelő
Ivánszky Ágota német
Jászter Rózsa német
Karskó János testnevelés, gyógytestnevelés
Karvázy Péter angol
Kelemen Irén matematika, kollégiumi nevelő
Keller Gyula technika
Kimmel Magdolna történelem, angol
Király Éva ének-zene
Kis Jánosné biológia
Kondor Andrea angol
Kormány Géza testnevelés
Kovács Ferenc kémia, biológia
Kovács Lajos testnevelés
Kovács László német
Kováts Rózsa matematika, fizika
Kristóf Edit magyar, német
Kunváriné Kovács Anita angol
Lázs Sándorné magyar
Lehoczky Katalin német
Lelkes Gusztáv informatika
Lengyel-Szász Izabella könyvtár
Lévai Zoltán matematika, fizika
Lévai Zoltánné biológia
Lévay György kémia. Biológia, kollégiumi igazgató
Luchterhand Irén matematika, fizika
Mácsár Melinda történelem, orosz, spanyol
Malatinszky Károly kémia
Mallár Éva történelem, orosz
Marosi Zsuzsanna angol
Marty Zsolt informatika
Mayer Edina német
Mayer Márton testnevelés
Meditz Józsefné matematika
Merchinson Morgan Isaac angol
Mercz Tiborné orosz, történelem
Mészáros Ágnes rajz, művészettörténet
Mezei Anna magyar, könyvtár
Miklós Enikő könyvtár
Miklós Gáborné kémia, biológia
Molnár Attila angol
Molnár Lászlóné biológia, földrajz
Mózes Éva angol
Nádas Anna rajz, művészettörténet
Nagy Béláné történelem, orosz, angol
Nagy Csilla magyar, német
Nagy Lajos technika
Nagy Sándor matematika, kollégiumi igazgató
Nagy Zsombor angol
Nahalkáné Czédulás Margit matematika, fizika
Németh László történelem, földrajz
Noszlopy Andorné testnevelés
Oberczán Józsefné orosz, magyar
Orbán Adorjánné magyar, latin
Őri Szilvia angol
Őry Tamásné testnevelés
Padányi Lajonsé orosz
Pálinkás Tímea angol
Pálmai Katalin angol, magyar
Pattantyúsné Páhán Katalin kollégiumi nevelő
Paur Eleonóra földrajz, biológia
Pergel Zsuzsa fizika, kémia
Petneházy Zalánné rajz, művészettörténet
Rudolf Ottóné magyar, történelem
Sáfián Szabolcs informatika
Sárai Szabó Júlia matematika, fizika
Sári Éva rajz
Schlarb Attila informatika
Solt Anna rajz, művészettörténet
Sturmann Krisztina matematika, könyvtár
Szabó Ágnes kémia, biológia
Szabó Éva magyar, történelem
Szabó Gyula magyar, történelem, filozófia
Szabó Imréné magyar, latin
Szabó Tamás kémia, biológia
Szájbert Sándorné orosz
Szakács Gyula informatika
Székelyné Szentpéteri Mária angol, orosz
Szóda Zsuzsa matematika, fizika
Szöllőssy Péter informatika
Takács Krisztina testnevelés
Tamás Gabriella német
Tányéros József testnevelés, könyvtár, kollégiumi nevelő
Tardos Zoltán rajz, művészettörténet
Tellinger Katalin kollégiumi igazgató
Tóth Csabáné kollégiumi nevelő
Török József informatika
Túsz Ferenc testnevelés
Vákár Tamás Csaba testnevelés
Valyonné Kerekes Erzsébet magyar, német
Varga Magdolna német
Varga Mária német
Vázsonyi Mónika német
Verbényi Jolán ének-zene
Vincze Jutta német
Visy Marietta matematika, fizika, kollégiumi nevelő
Weiperth János testnevelés, földrajz
Zombory József matematika, fizika
Zsigovits Gabriella történelem, angol

 

   
Székely Ferenc 1964-1967
Zsáry Gyuláné 1967-1969
Szabó Gyula 1969-1992
Ember István 1992-1996
Dr. Dömötörné Papp Hargita 1996-
Iskolánk tanárai
Név Szaktárgy
Ács György informatika
Ácsné Molnár Gabriella matematika, fizika, informatika
Áfra Sándor történelem, földrajz, kollégiumi igazgató
Aranyász János német
Bábik Zoltán matematika, kémia, informatika
Baráz József ének-zene, gépírás
Baumgartner Szilvia angol, orosz, spanyol
Bednárik György magyar, latin, kollégiumi nevelő
Berceli Zsuzsanna matematika
Berényi Zsuzsanna matematika, fizika, magyar, történelem
Béres Jánosné ének-zene
Borók Edit matematika, kémia
Bozóki Pál testnevelés
Breimann Erzsébet testnevelés
Budai Gabriella magyar, drámapedagógia
Cserháti Eszter angol
Csikós Mária kémia, biológia
Csordás Irén matematika
Deák Mária kollégiumi nevelő
Debreczeniné Timaffy Tünde fizika
Dékány Anikó kollégiumi nevelő
Dénesné Bujdosó Ilona magyar
Dér Eszter német
Dorogi Györgyi orosz, földrajz
Dr. Böddiné Dr. Schróth Ágnes kémia, biológia
Dr. Dömötörné Papp Hargita matematika, fizika
Dr. Komáromi Salamon Károlyné magyar, német
Dr. Német Antalné angol
Dr. Rozgonyi Jánosné kémia, matematika
Dr. Váradiné Antal Anna történelem, német, orosz
Ember István matematika
Falusi Mária magyar, német
Farkas Krisztina német
Fauszt Józsefné ének-zene
Fazekas Péter informatika
Fehér Tamás matematika, fizika
Felső Imre testnevelés
Ferencz Ildikó magyar, történelem
Ferjancsik Lászlóné orosz, német, történelem
Firle Judit könyvtár
Firle Róbert informatika
Forrás Katalin angol, földrajz
Forrásné Nagy Noémi magyar, könyvtár
Földesné Sági Gizella technika
Gedeon Gergely Péter rajz, művészettörténet
Glänzel Zsuzsanna matematika, fizika
Gulácsiné Kozma Sarolta informatika
Gungl Erzsébet biológia, kémia
Gyöngyösi Itala matematika, fizika
Győrfi Julianna matematika, fizika
Győri Tamásné kémia, biológia
Hamar Viktória német
Heltay Klára magyar, orosz
Henter Lászlóné matematika, fizika,
Hock Zsuzsanna magyar, könyvtár
Holler János technika, kollégiumi nevelő
Hollerné Gazdag Ilona matematika, fizika
Horváth Krisztina német
Horváth Zsolt informatika
Horváthné Horváth Zsuzsanna német, francia
Huszti Ágnes magyar, könyvtár
Isépy Istvánné földrajz, kollégiumi nevelő
Ivánszky Ágota német
Jászter Rózsa német
Karskó János testnevelés, gyógytestnevelés
Kelemen Irén matematika, kollégiumi nevelő
Keller Gyula technika
Kimmel Magdolna történelem, angol
Király Éva ének-zene
Kis Jánosné biológia
Kondor Andrea angol
Kormány Géza testnevelés
Kovács Ferenc kémia, biológia
Kovács Lajos testnevelés
Kovács László német
Kováts Rózsa matematika, fizika
Kristóf Edit magyar, német
Kunváriné Kovács Anita angol
Lázs Sándorné magyar
Lehoczky Katalin német
Lelkes Gusztáv informatika
Lengyel-Szász Izabella könyvtár
Lévai Zoltán matematika, fizika
Lévai Zoltánné biológia
Lévay György kémia. Biológia, kollégiumi igazgató
Luchterhand Irén matematika, fizika
Mácsár Melinda történelem, orosz, spanyol
Malatinszky Károly kémia
Mallár Éva történelem, orosz
Marosi Zsuzsanna angol
Marty Zsolt informatika
Mayer Edina német
Meditz Józsefné matematika
Merchinson Morgan Isaac angol
Mercz Tiborné orosz, történelem
Mészáros Ágnes rajz, művészettörténet
Mezei Anna magyar, könyvtár
Miklós Enikő könyvtár
Miklós Gáborné kémia, biológia
Molnár Attila angol
Molnár Lászlóné biológia, földrajz
Mózes Éva angol
Nádas Anna rajz, művészettörténet
Nagy Béláné történelem, orosz, angol
Nagy Csilla magyar, német
Nagy Lajos technika
Nagy Sándor matematika, kollégiumi igazgató
Nagy Zsombor angol
Nahalkáné Czédulás Margit matematika, fizika
Németh László történelem, földrajz
Noszlopy Andorné testnevelés
Oberczán Józsefné orosz, magyar
Orbán Adorjánné magyar, latin
Őri Szilvia angol
Őry Tamásné testnevelés
Padányi Lajonsé orosz
Pálinkás Tímea angol
Pálmai Katalin angol, magyar
Pattantyúsné Páhán Katalin kollégiumi nevelő
Paur Eleonóra földrajz, biológia
Pergel Zsuzsa fizika, kémia
Petneházy Zalánné rajz, művészettörténet
Rudolf Ottóné magyar, történelem
Sáfián Szabolcs informatika
Sárai Szabó Júlia matematika, fizika
Sári Éva rajz
Solt Anna rajz, művészettörténet
Sturmann Krisztina matematika, könyvtár
Szabó Ágnes kémia, biológia
Szabó Éva magyar, történelem
Szabó Gyula magyar, történelem, filozófia
Szabó Imréné magyar, latin
Szabó Tamás kémia, biológia
Szájbert Sándorné orosz
Szakács Gyula informatika
Székelyné Szentpéteri Mária angol, orosz
Szóda Zsuzsa matematika, fizika
Szöllőssy Péter informatika
Tamás Gabriella német
Tányéros József testnevelés, könyvtár, kollégiumi nevelő
Tardos Zoltán rajz, művészettörténet
Tellinger Katalin kollégiumi igazgató
Tóth Csabáné kollégiumi nevelő
Török József informatika
Túsz Ferenc testnevelés
Vákár Tamás Csaba testnevelés
Valyonné Kerekes Erzsébet magyar, német
Varga Magdolna német
Varga Mária német
Várzsonyi Mónika német
Verbényi Jolán ének-zene
Vincze Jutta német
Visy Marietta matematika, fizika, kollégiumi nevelő
Weiperth János testnevelés, földrajz
Zombory József matematika, fizika
Zsigovits Gabriella történelem, angol

NSJG cimer nevvel

Cím: 2092 Budakeszi, Széchenyi u. 94.
Telefon: (23) 451-550
Fax: (23) 451-506
Vezető: Borók Edit 
Honlap:  
e-mail: nsjgig@gmail.com
OM kód:  032548

 

 

Megközelíthetőség

  • A Moszkva térről induló 22-es vagy 22E BKV busszal - ekkor a budakeszi Városháza megállónál kell leszállni.

vagy

  • A 222-es BKV busszal  a Gimnázium megállóig kell jönni.

Legfrissebb hírek

©2020 Budakeszi Nagy Sándor József Gimnázium

Search